Podstawą stworzenia firmy NOVUM DF wchodzącej w skład Grupy Konsultingowej NOVUM jest przekonanie, że polscy przedsiębiorcy oczekują wsparcia w zakresie poruszania się po rynku finansowym.

Oczekiwanie to wynika z wielu aspektów, ale najważniejszym jest fakt, że podstawowa działalność przedsiębiorstwa w polskich warunkach absorbuje bardzo dużo energii oraz czasu. Brakuje go zatem na rzetelne i gruntowne poznanie innych możliwości dostarczanych przez rynek finansowy.

Doradcy finansowi – jesteśmy specjalistami w zakresie rynków kapitałowych.

Wielu naszych Klientów przyznaje, że miało przeświadczenie, iż jakieś dodatkowe szanse finansowe z pewnością istnieją, ale bez gruntownego poznania tej dziedziny trudno jest podjąć decyzję o inwestowaniu. I to jest właśnie sfera, w której pojawiamy się my, doradcy finansowi, specjaliści w zakresie rynków kapitałowych, którzy swoją wiedzą mogą wspierać przedstawicieli biznesu czy osoby chcące pomnażać swój kapitał.

Wszechstronna wiedza – jest tym, czym charaktryzujemy się w zakresie doradztwa finansowego.

Zanim cokolwiek zasugerujemy, dokładnie i szczegółowo poznajemy sytuację Klienta i jego kondycję biznesową. Pozwala nam to dokonać analizy zagrożeń i korzyści, szans na osiągnięcie oczekiwanych przez Klienta celów. Dopiero wtedy proponujemy konkretne działania. Jednocześnie na każdym etapie współpracy z Klientem jesteśmy w pełni odpowiedzialni za nasze doradztwo i gotowi poddać się zewnętrznemu, niezależnemu od nas audytowi, by Klient uzyskał pewność, że otrzymuje od nas rady i usługi, które stanowią najlepsze dostępne na rynku rozwiązania.

Zaufanie i szczerość – jest niezbędne w kwestiach kapitałowych czy finansowych między partnerami.

Czasami sukces może zależeć od szczegółów, które pozornie są błahe, ale w konsekwencji mogą okazać się bardzo istotnym czynnikiem wpływającym na zastosowane przez nas rozwiązania. Dlatego budujemy z naszymi Klientami relacje długofalowe, oparte na absolutnej szczerości i uczciwości, zachowując przy tym całkowitą tajemnicę spraw, które nas wiążą.

Prestiż zawodu – swoją wiarygodność budujemy na ukazywaniu faktów wynikających z analizy sytuacji Klienta.

Zamiast naginać rzeczywistość do posiadanych w ofercie produktów, dopasowujemy produkty do autentycznych i zdiagnozowanych wraz z Klientem potrzeb. Odbudowujemy prestiż zawodu doradcy finansowego i ubezpieczeniowego, używając najważniejszych w tej profesji narzędzi – szczerości oraz rzetelności.